top of page

במה לאמן > הרמן מריאנו - אמן אוריגמי

הרמן מריאנו - אמן אוריגמי

התחלתי לקפל אוריגמי בגיל 38 (לפני 54 שנים!), כשקיבלתי במתנה צפרדע בקיפול אוריגמי מסורתי. למחרת קניתי שני ספרי אוריגמי והתחלתי לקפל.

היות ואני אדריכל לא מצאתי קושי בפיענוח הדיאגרמות, ומאחר שלא היה ניתן להשיג נייר אוריגמי באותם הימים קניתי גליליי נייר צבעוני וחתכתי אותם לריבועים בעצמי. במשך 30  שנים קיפלתי לבד. 
בשנת 1995 זכיתי לפגוש את גלעד אהרוני, והתחלנו לקפל ביחד (הוא הראה לי ספרי אוריגמי חדשים).

ביחד השתתפנו בפגישות של רוזלי יבנין [בת של ליליאן אופנהיימר], ובשנת 2002 נסענו ביחד לכנס CDO בפירנצה איטליה.
בשנת 2009, יחד עם אילן גריבי, הייתה לנו תערוכת אוריגמי בגלריית חנקין בחולון.
אני מקפל בעיקר דגמים מורכבים של חיות, אך נהנה גם מתחכום שבדגמים פשוטים. 
ברשותי כמות גדולה ומגוונת של ניירות אריגמי מסוגים וגדלים שונים - זה מאפשר לי לבחור את הנייר המתאים לכל דגם. 
לאחר גמר קיפול של כל דגם אני מקדיש זמן לגימור.

Vixen 04
Origami 24 023
Pelican 06
Rooster 2 019
Mr. Fish 017
Squirel 011
Rabbit 029
Origami 29 011
Monkey 015
Birds 025
Crow 036
bottom of page