top of page

מפגשי קהילה אחת לחודשיים

חברי הקהילה נפגשים אחת לחודשיים כדי לשתף, ללמוד, ללמד, להתעדכן, ולקפל. בפגישות אנחנו מקפלים, מציגים דגמים חדשים שהמצאנו או קיפלנו לאחרונה, מביאים ספרים חדשים שרכשנו, או חוברות שקיבלנו. מציגים חומרי גלם, דפים, ניירות חדשים לקיפול . מבין חברי הקהילה המשתתפים במפגשים נערים צעירים ומוכשרים מאוד (הצעיר בין 12) ובכירי המקפלים והיוצרים (המוכרים לנו) בארץ. זמן ומקום: מיקום ועיתוי המפגשים יפורסמו כאן לקראת כל מפגש. המפגש הקרוב יערך בחודש מאי. לפרטים ובירורים נוספים אודות המפגשים, נא לפנות אל: אייל נרדי | nardi.eyal@gmail.com | 050-4029267

bottom of page